Hvad er en ejeraftale?

Hvis man er flere ejere af et selskab – hvad enten det er et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab – kan man lave en kontrakt kaldet en ejeraftale. Kontrakten kan justeres, så den passer til og er relevant for den pågældende virksomhed.

Hvad indeholder en ejeraftale?

Det typiske indhold af en ejeraftale vil mindst omhandle følgende:

  • Hvordan beslutningsprocessen er ejerne imellem.
  • Situationen hvis en af ejerne gerne vil ud af selskabet.
  • Hvem der har ret til at købe den ejerandel, der tilhører den der træder ud.
  • Hvordan udbyttet skal udbetales til ejerne.
  • Eventuelt en konkurrenceklausul, der forhindrer opstart af konkurrerende virksomhed parterne imellem.

Overensstemmelse mellem ejeraftale og vedtægter

Har man en ejeraftale, kan man undgå konflikter, der bunder i uenighed ejerne indbyrdes. Ejeraftalen er juridisk bindende og kan derfor bruges som rettesnor i forhold til en løsning. En ejeraftale kan dog ikke erstatte de vedtægter selskabet har. Der kan imidlertid opstå et vist sammenfald i de aspekter aftale og vedtægter indeholder. Derfor er det vigtigt, at de to dokumenter er i overensstemmelse med hinanden.