Opret selskab

  Navn:

  E-mail:

  Tlf.:


  Selskabet

  Selskabstype:
  ApSApS + holdingholding

  Selskabsnavn:

  Selskabsadresse:

  Postnr:

  By:

  Formål:


  1 stifter

  Stifter og ledelse er identisk:
  JANEJ

  Navn:

  CPR:

  Adresse:

  Postnr:

  By:

  Ved flere stiftere tilføj venligst i bunden under "Andet"


  Ledelse

  Navn:

  CPR:

  Adresse:

  Postnr:

  By:


  Revisor

  Fravælg revisor:
  JANEJ

  Navn / firma:

  Adresse:

  Postnr:

  By:


  Andet

  Ekstra info:

  Ønskes selskabet momsregistreret? Kr. 395,-
  JANEJ TAK

  Ønskes der samtid oprettelse af holdingselskab?:
  JANEJ TAK

  Vi anbefaler altid, at du opretter et holdingselskab sammen med dit nye driftsselskab. Vi tilbyder at stifte dit driftsselskab for 1.000 kr. i forbindelse med samtidig stiftelse af et driftsselskab. Du kan læse mere om de forskellige fordele der er ved et holdingselskab her.

  Regnskabsår?:

  Tegningsregel:


  Vedhæft dokumentation vedr. Stifter:

  Vedhæft dokumentation vedr. ledelse:

  Vejledning

  Navn og stifter:

  Vi er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter os til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger og vi skal således anmode om, at samtlige stiftere mailer kopi af enten kørekort eller pas sammen med kopi af sygesikringskort

  Formål:

  Angiv hvilke forretningsmæssige aktiviteter skal selskabet anvendes til – så formulerer vi formålsbestemmelsen for dig.

  Revisor:

  Et selskab kan fravælge revision, hvis det ikke overskrider to af tre nedenstående i første regnskabsår:
  1. En nettoomsætning på kr. 8.000.000
  2. En balancesum på kr. 4.000.000
  3. Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret

  Momsregistrering:

  Du bedes anføre om vi skal foretage momsregistrering samtidig med stiftelsen af selskabet. Tillægget for momsregistrering udgør kr. 395,00 + moms.

  Regnskabsår:

  Regnskabsåret kan f.eks. være kalenderåret: f.eks. 01.01-31.12.

  Tegningsregel:

  Hvem skal tegne selskabet udadtil og forpligte selskabet f.eks. én direktør.

  Kapitalkrav:

  Kapitalkravet til et anpartsselskaber er på 40.000 kr.

  Kapitalen overføres til advokatfirmaets klientkonto: Nordea, reg. nr. 2208 Kontonr. 8977 585 725.

  Bemærk venligst, at selskabskapitalen er sikret via vores lovpligtige advokatansvarsforsikring. Forsikringen er tegnet med en dækningssum på kr. 10.000.000 hos Codan A/S.