Fravalg af revision

Det er muligt at fravælge revision, hvis en virksomhed ikke overskrider en vis størrelse. For at revisionen kan vælges fra, må en virksomhed i to efter hinanden følgende regnskabsår ikke overskride to af de tre nedenstående punkter på balancedagen:

  • At balancesummen er kr. 4 mio.
  • At netto er på kr. 8 mio.
  • At antallet af fuldtidsbeskæftigede igennem regnskabsåret er på 12 gennemsnitsligt.

Ved man ved oprettelsen af et selskab, at det ikke vil overstige to af de overstående punkter, kan man allerede her vælge revisionen fra. Fravælger man revision i virksomhedens første år skal det stå i selskabets vedtægter. Er det et allerede eksisterende selskab, der gerne vil undgå revision og kan leve op til reglerne, vedtages beslutningen om fravalget på den ordinære generalforsamling.
Selv om man som virksomhed vælger revisionen fra, skal årsrapporten dog stadig indsendes til Erhvervsstyrelsen.