Holdingselskab

Et holdingselskab er også det man populært kalder et moderselskab. Det oprettes udelukkende med det formål at eje et andet selskab. Selskabet, som ejes af holdingselskabet, kaldes derfor et datterselskab. Datterselskabet er i denne sammenhæng ofte det man benævner et driftsselskab. Et holdingselskab kan sagtens eje mere end et datterselskab. Man etablerer selskabsstrukturen, der består af et holdingselskab og et driftsselskab ved at en person, der skal være fysisk til stede, stifter holdingselskabet, som derefter stifter driftsselskabet. Holdingselskabet kan oprettes med en minimumskapital på 50.000 kr.

De 4 overordnede fordele

Den første fordel omhandler muligheden for at få et udbytte skattefrit. Når et driftsselskab har overskud kan det udloddes skattefrit til holdingselskabet som udbytte. Det betyder at driftsselskabets overskud føres væk og i stedet opspares i holdingselskabet. På den måde kan overskuddet beskyttes mod eventuelle erstatningskrav mm., som kunne rejses mod driftsselskabet. Ligeledes vil de midler, som er overført fra driftsselskabet til holdingselskabet være beskyttede i tilfælde af en konkurs. En betingelse for at kunne få et udbytte skattefrit er dog, at holdingselskabet skal eje minimum 10 % af driftsselskabets kapitalandele.

Som før skrevet skal man ikke betale skat af det udbytte, der udloddes fra driftsselskabet til holdingselskabet. Grunden er, at der allerede er betalt skat af driftsselskabets udbytte via selskabskatten, der er på 22 %. Hvis man overfører udbytte fra et holdingselskab til sig selv som privatperson, skal man betale en udbytteskat af det overførte beløb.

Den anden fordel ved holding

Den anden fordel omhandler muligheden for at sælge et driftsselskab skattefrit. Ønsker man på et eller andet tidspunkt at komme af med den virksomhed, man ejer, kan det ske ved at man sælger driftsselskabet som det eneste. Holdingselskabet beholdes således. Det der tjenes ved salget af driftsselskabet overføres skattefrit til holdingselskabet. Den kapital, der findes i holdingselskabet, kan derefter bruges til at købe en anden virksomhed, eller den kan bruges til at oprette et andet driftsselskab.

Fordel 3 ved holdingselskabet

Fordel nummer tre omhandler generationsskifte. Skattemæssigt og juridisk kan det være dyrt og besværligt at gennemføre et generationsskifte. Det bliver lettere, hvis man har oprettet et holdingselskab. Det anbefales, at man stifter holdingselskabet et godt stykke tid før generationsskiftet. Det er i det hele taget en god ide at etablere et holdingselskab på samme tid, som man opretter et driftsselskab. En af de måder, hvorpå det er en fordel at have etableret et holdingselskab ved generationsskifte er, at man kan ”slanke” driftsselskabet før generationsskiftet. Derved er køberen af selskabet ikke nødsaget til at få et overskud med i købet, som er opsparet gennem årene.

Fordel 4

Fordel nummer fire omhandler fleksibiliteten, når der er flere ejere. Hvis man er flere om at eje et holdingselskab, kan man have meget forskellige ønsker og meninger om, på hvilken måde udbyttet til privatforbrug skal udloddes. Den situation løses let ved at virksomhedens ejere har hvert deres holdingselskab. Derved kan de ejere med et behov for at udtage penge til privatforbrug gøre det og de ejere, der hellere vil spare deres andel op i holdingselskabet og ikke blive udbyttebeskattet, kan gøre det. På den måde kan konflikter undgås i forhold til, hvordan et udbytte skal håndteres. Dette er en stor fordel da sådanne konflikter kan være ødelæggende for samarbejdet mellem ejerne af en virksomhed.

Som man kan se er der mange fordele ved et holdingselskab. Den ene ulempe, der kan fremhæves, er, at der skal skrives en årsrapport for holdingselskabet. Da der alligevel skal udarbejdes en for driftsselskabet, er det dog begrænset, hvor stor en omkostning dette kan blive. Udover omkostningen til årsrapporten er der naturligvis også stiftelsesomkostninger. Men som navnet siger er det en omkostning, der kun forekommer en gang.