IVS – Iværksætterselskab

For kun 1 kr. i selskabskapital kan man stifte et iværksætterselskab. Selskabsformen forkortes IVS. Det er et anpartsselskab, der skal gøre det let og billigt for iværksættere at starte deres eget selskab.

Bemærk:

Fra 15 april 2019 er IVS ikke længere en mulighed, vi anbefaler et ApS, hvor kapitalkravet nu er nedsat til 40.000.

Kort om IVS-selskabsformen

Man behøver bare 1 kr. for at stifte et iværksætterselskab.
Man kan etablere en selskabskapital ved at spare 25 % op af det overskud man har årligt.
Når selskabskapitalen er nået 40.000 kr. kan man omdanne IVS-selskabet til et anpartsselskab i traditionel forstand. Ligeledes kan kapitalejerne få udbyttet udloddet.

I udgangspunktet er iværksætterselskabet lig det traditionelle anpartsselskab. Derfor hæfter man heller ikke i et iværksætterselskab personligt for de økonomiske forpligtelser, der er i selskabet. Det gør man derimod hvis man opretter en enkeltmandsvirksomhed. Som iværksætterselskabets ledelse har man imidlertid ansvaret, når det gælder eksistensen af det kapitalgrundlag, der skal varetage selskabets driftsmæssige forpligtelser.
For iværksætterselskabet gælder de samme regler som for andre anpartsselskaber, det vil sige, reglerne i selskabsloven. Derudover skal reglerne i årsregnskabsloven overholdes. Udbytte kan som nævnt ovenfor først udloddes, når der er opsparet 40.000 kr. i selskabskapital/reserve.

Kan et IVS-selskab være et holdingselskab?

Nøjagtigt som et anpartsselskab i traditionel forstand kan være et holdingselskab, så kan et iværksætterselskab også være det. Måden det kan gøres på er at stifte endnu et iværksætterselskab, som skal fungere som driftsselskab. Startkapitalen på minimum 1 kr. kan bruges til at stifte begge selskaber med.
For iværksætterselskaber, der er oprettet som holdingselskaber, gælder de samme fordele som ved traditionelle holdingselskaber. Dvs., at når det IVS, der er driftsselskab har nået 50.000 kr. i selskabskapital/reserve, er det muligt skattefrit at udlodde udbyttet herfra til holdingselskabet. Ligeledes kan man som iværksætterselskab, der fungerer som holdingselskab, sælge driftsselskabet skattefrit.

Som andre anpartsselskaber kan et IVS-selskab frasige sig revision, hvis de på balancedagen undgår at overskride to af de nedenstående tre krav to regnskabsår efter hinanden:

  • At balancesummen ikke overskrider 4 mio. kr.
  • At nettoomsætningen ikke overskriver 8 mio. kr.
  • At de ikke i gennemsnit har mere end tolv medarbejdere ansat fuld tid gennem regnskabsåret.

Find evt. flere oplysninger om iværksætterselskabsformen på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.
Ligeledes er du velkommen til at kontakte os for oprettelse af eller spørgsmål til iværksætterselskaber.