Skattefri ombytning af anparter

Hvis man ejer et driftsselskab er det under visse omstændigheder fordelagtigt at oprette et holdingselskab. Når driftsselskabets anparter skydes ind i holdingselskabet, vil det stå som ejeren af driftsselskabet. På den måde bliver ejerne af holdingselskabet ejere af driftsselskabet i indirekte forstand. Holdingselskabet fungerer således som moderselskab med driftsselskabet som datterselskab. En koncern er derved etableret.

At sikre overskuddet

Via den konstruktion – holdingselskab som ejer af driftsselskab – skal man kun betale 23,5 % i selskabsskat af det overskud driftsselskabet genererer. Herefter kan driftsselskabets overskud i øvrigt overføres skattefrit til moderselskabet. Det betyder at man kan adskille koncernens formue fra driftsselskabet og opbygge en formue i moderselskabet. På den måde sikrer man et overskud mod de risici, der kan være økonomisk ved at drive et selskab.

Efter tre år kan driftsselskabet sælges skattefrit

Et holdingselskab kan sælge et driftsselskab skattefrit efter tre år. Det er en stor fordel, hvis man ved, at man indenfor en overskuelig periode står overfor et generationsskifte eller har et ønske om at afhænde selskabet på anden vis.